A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa. Részletes információt itt talál a sütikről.  Amennyiben egyetért vele, kattintson a "Megértettem" gombra. Amennyiben nem, kérjük a "Beállítások módosítása" gombbal állítsa be az engedélyeket.
Menü

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat
Az Ön által megadott adatokat  az Profil-Copy Kft. kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, illetve hírlevél küldése céljából tárolja.

Megrendelés során a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok a SHOPRENTER Kft -hez, mint tárhely szolgáltatóhoz kerülnek aki a megrendelést továbbítja a Profil-Copy Kft-nek.

Profil-Copy Kft a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatokat harmadik fél részére a CHS Kft - nek mint a kiszállítást végző alvállalkozónak adja át. A szerződés teljesítése érdekében aki a Profil-Copy Kft.-től kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni.

Adatai kezelésekor a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvénynek megfelelően járunk el.

Az információk tulajdonjoga
Kijelentjük, hogy a Profil-Copy Kft. birtokolja az oldalainkon látható információkat. A www.pccentrum.hu oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos továbbá a tőlünk származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.
Aki a webáruházunkba regisztrálja magát, az adatvédelmi nyilatkozatunkat elfogadottnak tekinti, azzal egyetért.

A szolgáltató neve: Profil-Copy Kft

A szolgáltató székhelye: 6724, Szeged Mars tér 15/b
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: pccentrum@pccentrum.hu
A szolgáltató cégjegyzékszáma: 06-09-006311
A szolgáltató adószáma: 11819613-2-06
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Csongrád Megyei Cégbíróság
A szolgáltató telefonszáma: 62/472-901
 
A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató neve: ShopRenter.hu Kft.
A tárhely-szolgáltató címe: 4028 Debrecen, Kassai út 129. III/304.
A tárhely-szolgáltató e-mail címe: info@shoprenter.hu
A tárhely-szolgáltató weboldala: www.shoprenter.hu

 

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

1. Adatkezelő és elérhetőségei

Adatkezelő: Profil-Copy Iroda és Másolástechnikai Kft

(továbbiakban Profil-Copy Kft)

Adatkezelő székhelye: 6724 Szeged, Mars tér 15/b

Adatkezelő postacíme:6724 Szeged, Mars tér 15/b

Adatkezelő cégjegyzék száma: 06-09-006311

Adatkezelő telefonszáma: 62/472-901

 

Adatkezelő email címe:: adatvedelem@pccentrum.hu

Adatkezelő képviselője: Heizlerné Kismándor Tímea

 

2. Adatkezelés, adatvédelem során használatos fogalmak

Adatvédelem: Az adatok kezelésével kapcsolatos törvényi szintű jogi szabályozás formája, amely az adatok valamilyen szintű, előre meghatározott csoportjára vonatkozó adatkezelés során érintett személyek jogi védelmére és a kezelés során felmerülő eljárások jogszerűségeire vonatkozik.

Adatbiztonság: Az adatok jogosulatlan megszerzése, módosítása és tönkretétele elleni műszaki és szervezési intézkedések és eljárások együttes rendszere.

Adat, személyes adat: Az általános európai adatvédelmi rendelet (General  Data Protection Regulátion-GDPR) értelmében személyes adatnak minősül minden olyan információ, ami egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintettre) vonatkozik.

Személyes adat az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző információ -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Adatkezelő: az a személy vagy szervezet, aki/amely az adtok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatfeldolgozó: az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatkezelővel kötött szerződés alapján az adatok feldolgozását végzi

Adatfeldolgozás: az adatkezelési művelethez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése

3. Adatkezelés célja, időtartama, kezelt adatok köre, adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja

3.1.Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), a  számvitelről szóló 2000.évi C.tv.169.§-a, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCIII.törvény valamint a GDPR 6. cikke  és az Infotv.5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban a Profil-Copy Kft jogos érdeke egyben jelentik a jogalapot a jogszerű adatkezelésre.

A személyes adatait a következő jogelvek alapján kezelhetjük: 

• GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szolgál az adatkezelés alapjául, amelyhez beszerezzük az Ön hozzájárulását bizonyos adatkezelési célokra.  
• GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szabályozza, hogy a személyes adatok kezelhetők egy szerződés teljesítése érdekében, pl. egy termék vásárlásával kapcsolatosan. Ugyanez vonatkozik azokra az adatkezelési tevékenységekre is, amelyek szükségesek a szerződés megkötése előtti tevékenységekhez, mint pl. termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos érdeklődések (árajánlat kérések) kezelése.  
• GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja olyan esetekben alkalmazandó, amikor jogi kötelezettség írja elő számunkra az adatkezelést, például az adókötelezettségekkel kapcsolatosan.  
• GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) pontja tartalmazza, hogy személyes adatok kezelhetők az Ön vagy más természetes személyek létfontosságú érdekeinek védelmében. 
• GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja a jogos érdekünkre vonatkozik, például amikor a megrendelések teljesítése érdekében szolgáltatókat veszünk igénybe (pl. kiszállítási szolgáltatások), amikor statisztikai felmérést és elemzéseket végzünk, vagy amikor naplózzuk a belépési kísérleteket. Az érdekünk abban áll, hogy felhasználóbarát, tetszetős és biztonságos weboldalt tudjunk biztosítani és optimalizálhassuk azt oly módon, hogy az mind szolgálja az üzleti érdekeinket, mind pedig megfeleljen az Ön elvárásainak. 

3.2.Webshopunkba történő regisztrálás folyamán az adatkezelés

Adatkezelés önkéntessége

Jogalap

Kezelt adatok

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

önkéntes

Az érintett előzetes kifejezett hozzájárulása

 • Név(személyes vagy cég)
 • Lakcím vagy székhely
 • Telefonszám
 • Email cím
 • jelszó

A rendelés teljesítése, ezzel összefüggő esetleges kérdések tisztázása.

A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tud biztosítani (pl. az érintett adatait újabb vásárláskor nem kell ismét megadni)

 

 

A rendelés teljesítése, az esetleges igényérvényesítés elévülési ideje, határideje.

Az érintett hozzá-járulásának visszavonásáig, vagy a regisztráció törléséig.

 

3.3. Szállítás során az adatkezelés

 

Adatkezelés önkéntessége

Jogalap

Kezelt adatok

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

önkéntes

Az érintett  előzetes kifejezett hozzájárulása

 • Név(személyes vagy cég)
 • Lakcím vagy székhely
 • Telefonszám
 • Email cím

 

A rendelés teljesítése, ezzel összefüggő esetleges kérdések tisztázása.

A  szállítás teljesítése, az esetleges igényérvényesítés elévülési ideje, határideje.

3.4. Számlázás adatkezelése

Adatkezelés önkéntessége

Jogalap

Kezelt adatok

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Törvény alapján kötelező

Számviteli és adótörvény

 • Név(személyes vagy cég)
 • Lakcím vagy székhely

 

 • Adószám

 

A  számviteli bizonylatolási kötelezettség teljesítése

A számvitelről szóló 2000.évi C.tv.169.§-a alapján, legalább 8 év

Az adózás rendjéről szóló 2003. Évi XCIII.tv-ben meghatározott időtartam.

3.5. Hírlevél küldéshez adatkezelés

 

Adatkezelés önkéntessége

Jogalap

Kezelt adatok

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

önkéntes

Az érintett  előzetes kifejezett hozzájárulása

 • Email cím

 

Az adatkezelő termékeiről, szolgáltatásairól való tájékoztatás

A z érintett kérésére az adatkezelő az adatkezelést haladéktalanul megszünteti, az adatokat törli. Az adatkezelés időtartamai így a hozzájárulás fennállásának időszaka(leiratkozás)

 1. Az érintettek jogainak érvényesítése

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését a

adatvedelem@profilcopy.hu

 e-mail címen.

4.1. Tájékoztatáshoz való jog

Az érintett kérelmére a Profil-Copy Kft tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozókról, azok adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá az esetleges adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A Profil-Copy Kft az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére, annak benyújtásától számított legkésőbb 25 napon belül írásban, közérthető formában választ ad.

A tájékoztatás kiterjed az Infotv. 15. § (1) bekezdésében meghatározott információkra, amennyiben az érintett tájékoztatása törvény alapján nem tagadható meg.

A valóságnak nem megfelelő adatot az adatkezelő – amennyiben a szükséges adatok és az azokat bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak – helyesbíti, az Infotv. 17. § (2) bekezdésében meghatározott okok fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes adat törlése iránt. 

4.2. Tiltakozás joga

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.

A Profil-Copy Kft a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 25 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás megalapozott, a Profil-Copy Kft az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az érintett a tiltakozás tárgyában hozott döntéssel nem ért egyet, vagy a határidőt a Profil-Copy Kft elmulasztja, az érintett a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül belül az Infotv. 22. §-ában meghatározottak szerint bírósághoz fordulhat.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az Infotv. 21. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint jár el.

4.3. Zárolás

A Profil-Copy Kf zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

4.4. Törlés

A Profil-Copy Kf a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)elrendelte.

A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 25 nap áll a Profil-Copy Kft rendelkezésére. A Profil-Copy Kft a megtett intézkedéseiről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította.

A Profil-Copy Kft az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Ugyanígy nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

5.lletékes hatóság:

Az érintett a Profil-Copy Kft adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat:

 

név:                      Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

székhely:              1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

honlap:                 www.naih.hu

 

Az érintett – választása szerint – bírósági úton is érvényesítheti igényét. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

 1. Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódótevékenységükről:

6.1 Az elektronikus adatok tárolására irányuló adatkezelés:        

6.1.1 Adatfeldolgozó neve: CHS HUNGARY KFT

            Adatfeldolgozó címe: 2040 Budaörs,Vasút u.15.

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján az ügyviteli és szerviz rendszer („Panda” rendszer: számlázás, raktározás, könyvelés, hibabejelentések, szerviz törzsadatok, munkalapok) üzemeltetését, fejlesztését végzi, azon belül személyes adatok megismerésére nem jogosult.

 6.1.2 Emailek

Adatfeldolgozó neve: Algonet kft

Adatfeldolgozó címe: Baja, Kodály u.11/3

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján az adatok a adatkezelőnél működő web szerveren tárolódnak, arról biztonsági mentéseket végzi el.  Az adatokat 14 naponként törli. Az ott tárolt adatok megismerésére nem jogosult.

6.2 A biztonsági mentésekhez kapcsolódó adatkezelés:

            Adatfeldolgozó neve: Algonet Kft

                        Adatfeldolgozó címe: Baja, Kodály u.11/3


Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján az adatok biztonsági mentéseket végzi el. Az ott tárolt adatok megismerésére nem jogosult.

6.3 Könyveléssel kapcsolatos adatkezelés:

            Adatfeldolgozó neve: Rinnova Kft.

            Adatfeldolgozó címe: 1074 Budapest, Rottenbiller u. 6/b. I/5.

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.

 

 

6.4 Árukiszállítással kapcsolatos adatkezelés:

Adatfeldolgozó neve

Adatfeldolgozó címe

 

Magyar Posta Zrt

 

Budapest, Dunavirág.u.2-6

Az Adatfeldolgozók az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján az Adatkezelő megbízásából kiszállíthatnak árukat. Az érintettek magánadatait más tevékenység céljából nem használhatják fel az adatfeldolgozók.

 

 1. Közös adatkezelési tevékenység

Közös adatkezelést nem végez cégün.

 1. Adatvédelmi incidens bejelentése

Adatvédelmi incidens bejelentését az adatkezelő képviselője végzi a NAIH https://naih.hu/adatvedelmi-incidensbejelent--rendszer.html oldalon kell megtenni.

 1. Adattovábbítás harmadik országnak 

Nem történik adattovábbítás.